Terapi

Individuel terapi
Jeg tilbyder længerevarende individuel terapi med fokus på grundlæggende personlige temaer og kortere terapiforløb med fokus på afgrænsede temaer.

Det kan for eksempel omhandle:
• stress
• angst og uro
• eksistentielle temaer
• tomhedsfølelse, ensomhed
• tristhed, ulyst, depression
• selvværdsproblemer, utilstrækkelighedsfølelse
• livskriser i forbindelse med skilsmisse, afskedigelse m.m.
• tabsoplevelser, sorg

Parterapi
I parterapi er relation og kommunikation i fokus, og der arbejdes på, at parret opnår en større gensidig forståelse af hinanden. I forskellige hjemmeopgaver får parret konkret mulighed for at bryde gamle mønstre og udvikle nye.

Det kan for eksempel omhandle:
• Samlivsproblemer, herunder seksuelle vanskeligheder
• Kommunikationsvanskeligheder
• Fastgroede rollemønstre
• Problemer i sammenbragte familier
• Rådgivning ifm. børn og unge

Børn og unge
Jeg tilbyder individuel legeterapi til mindre børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

Jeg tilbyder terapi til unge med henblik på f.eks. at opnå øget selvindsigt og selvværd, at stoppe selvdestruktiv adfærd, at udvikle social kompetence m.m. Mange unge har svært ved at finde deres identitet og leve op til familiens, skolens og kammeraternes krav og forventninger.

Jeg yder rådgivning til forældre f.eks. ifm. skilsmisse og sammenbragte familier, med børn og unge der ikke trives i skolen eller trækker sig i social kontakt m.m.

Egenterapi ved videreuddannelse
Jeg tilbyder individuel terapi som led i psykoterapeutisk videreuddannelse for psykologer og for læger som søger godkendelse som specialister ved hhv. Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Jeg tilbyder ligeledes egenterapi til andre faggrupper som led i psykoterapeutisk videreuddannelse (socialrådgivere, lærer, pædagoger m.m.).