Supervision

Supervision af behandling
Jeg tilbyder supervision med reference til hhv. psykoanalytisk, eksistentiel og mentaliseringsbaseret teori.
Jeg superviserer såvel individuelt som i gruppe.
Målgruppen for supervision er psykologer, psykiatere, tværfagligt personale i behandlingsinstitutioner, psykiatrisk afd., socialforvaltninger, skoler m.m.

Indhold i supervision af behandling
Indhold i supervision af behandling kan for eksempel omhandle:

• Psykoterapi med voksne
• Psykoterapi med børn og unge
• Psykoterapi af mennesker med personlighedsforstyrrelser
• Miljøterapi
• Parterapi
• Sagssupervision af forskellig karakter
• Psykologisk vurdering og udarbejdelse af psykologisk erklæring

Erhvervspsykologisk supervision
Jeg superviserer i psykodynamisk coaching.
Jeg superviserer psykologer, HR partnere og erhvervsleder i organisationer.

Det kan for eksempel omhandle:
• samarbejdskonflikter
• psykologiske reaktioner på ændringer
• forberedelse og effektuering af afskedigelser
• udfordringer i tværfagligt samarbejde
• gruppedynamik og ubevidste processer