Psykodynamisk coaching

Jeg anvender psykodynamisk coaching, som tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og anlægger et systemteoretisk perspektiv, som sikrer, at hele systemet bringes i fokus:

• det individuelle: at øge selvindsigt og skabe personlig udvikling
• gruppen/teamet: at arbejde med rollen og relationen til de andre
• organisationen: at arbejde med forventningsafstemning, forhold til ledelse m.m.

Executive coaching
Rollen som leder byder på særlige udfordringer. Især i det moderne samfund stilles ud over de faglige krav tillige krav til lederen om empati og følelsesmæssig dialog med medarbejdere samtidig med håndtering af autoritet og formidling af upopulære afgørelser.

Typisk temaer for ledere kan for eksempel omhandle:

• at udvikle nye ledelsesfunktioner og – roller
• at klare den vanskelige samtale, f.eks. afskedige en medarbejder
• at træde i karakter som leder og styrke sin gennemslagskraft
• at udvikle sit personlige potentiale og sin egen ledelsesstil

Personlig coaching
Den personlige coaching har fokus på at udvikle de personlige kompetencer i den professionelle rolle.

Typiske temaer i coahing af arbejdsforhold kan for eksempel omhandle:

• at finde sin vej i en omstrukturering eller omplacering
• at håndtere stress, prioritere arbejdsopgaver eller omplacering
• at tackle konfliktsituationer
• at udvikle evne til samarbejde
• at udvikle sine kommunikative ressourcer
• at træffe større beslutninger (jobskifte, karrierevalg m.m.)
• at håndtere egne og andres aggression hensigtsmæssigt