Profil

Uddannelse
Cand. psych. 1988, autoriseret af Psykolognævnet.
Godkendt specialist i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening
Godkendt supervisor i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening.
Godkendt specialist og supervisor ved Dansk Psykiatrisk Selskab.
Diplomuddannet fra Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser (IPPF).
Diplomuddannet supervisor ved Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi (DSPP).
Diplomuddannet i psykodynamisk coaching.

Teoretisk grundlag
* Psykodynamisk tilgang som tilstræber et helhedsperspektiv, hvor nutid, fortid og fremtid samt den enkeltes relationer bringes i fokus. Der arbejdes med bevidste og ubevidste processer.
* Eksistentiel tilgang som inddrager livstemaer, skiftende livsfaser og livskriser.
* Mentaliseringsbaseret tilgang med fokus på mentale processer og tilknytningsteorier.

Lærer og supervisor ved IPPF, psykoterapeutisk videreuddannelse for læger, psykiatere og psykologer.
Lærer og supervisor ved DSPP`s supervisoruddannelse for læger, psykiatere, psykologer og andre faggrupper med psykoterapeutisk uddannlse.

Medlem af bestyrelsen for hhv. IPPF og DSPP.

Underviser i psykoterapeutisk behandling, personlighedsforstyrrelser, udviklingspsykologi, miljøterapi, forståelse og behandling af stress mm.

Workshop på EFPP konference 2007: ”Had i den terapeutiske relation”.
Workshop på FPAP konference 2009: ”Skal vi mødes på Facebook”, om unge, senmodernitet og terapi.

”The Power of Hate in Therapy” i ”Play and Power”, K.V. Mortensen og L.L. Grünbaum (eds.), 2010, Routledge, London.
”Executive coaching – en psykodynamisk tilgang” artikel under udarbejdelse.